Polityka Prywatności Serwisu

(ostatnia aktualizacja 29/03/2022)

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz mając na uwadze powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ustanowiliśmy Politykę prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez nas Twoich  danych osobowych. Twoje dane gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy w ramach naszego serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: poznajdealera.pl (dalej jako: „Serwis”).

Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYC

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) Poznajdealera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa, informuje, że: 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYC

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Poznajdealera sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000853787, (dalej jako: „Administrator”).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli wchodzisz na nasza stronę lub kontaktujesz się z nami bezpośrednio, będziemy zbierać Twoje dane osobowe i używać ich do różnych celów, takich jak obsługa naszej strony internetowej, umożliwiając korzystanie z naszych różnych usług, subskrypcję newsletterów, tworzenie kont, kontaktowanie się z naszymi przedstawicielami itp. Korzystamy również z Twoich danych osobowych w celu oceny i analizy Twoich zainteresowań i preferencji, aby spersonalizować Twoje wrażenia podczas korzystania ze strony internetowej i ulepszenia naszych usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do Twoich zainteresowań i preferencji.

Jeśli zostaniesz poproszony o podanie informacji, ujawnienie ich zależy tylko od Ciebie. Informacje te mogą być jednak potrzebne ze względów ustawowych, umownych lub uzasadnionych naszym interesem. Zawsze wyraźnie wskażemy, czy informacje są obowiązkowe. Jeśli zdecydujesz się nie ujawniać informacji, które według nas są obowiązkowe, oznaczać to może, że nie będziemy w stanie zapewnić Ci usług, o które prosiłeś (np. zapisanie się do newslettera, utworzenie konta lub uzyskanie informacji, której poszukujesz itp.).

JEŻELI JESTEŚ KLIENTEM NASZEJ STRONY I POSZUKUJESZ DEALERA LUB DORADCY, TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA W CELU:

 

A. WYWOŁANIE STRONY INTERNETOWEJ  

W chwili wywołania naszej strony internetowej nasz system w zautomatyzowany sposób przetwarza dane osobowe z systemu komputerowego twojego komputera, w szczególności następujące dane:

    • informacje dotyczące typu przeglądarki internetowej i używanej wersji 

    • system operacyjny oraz adres IP użytkownika

    • data i godzina dostępu 

    • strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę internetową 

Dane te zapisywane są również w plikach dziennika naszego systemu. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych, które umożliwiają przyporządkowanie danych do użytkownika, ponieważ dane osobowe użytkownika nie są przechowywane. 

 

Przetwarzanie danych osobowych zapewnia funkcjonalność strony internetowej. 

 

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi uzasadniony interes Administratora. Jego istotą jest możliwość przedstawienia użytkownikom oferty internetowej i informacji o firmie i usługach Administratora. 

 

B. NAWIĄZANIE KONTAKTU ZA POŚREDNICTWEM ADRESU kontakt@poznajdealera.pl lub admin@poznajdealera.pl

Dane osobowe przetwarzane są w przypadku kontaktu za pośrednictwem adresu kontakt@poznajdealera.pl lub admin@poznajdealera.pl .

W przypadku zapytania za pośrednictwem w/w adresu e-mail, podane w nim informacje używane są do nawiązania kontaktu. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe, które przekazane zostały za pośrednictwem twojej poczty elektronicznej. 

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora, a jego istotą jest nawiązanie kontaktu z użytkownikami strony internetowej.  

 

C. DANE DO NEWSLETTERA 

Dane osobowe przetwarzane są także, jeśli chcą Państwo otrzymywać biuletyn informacyjny oferowany w chronionym obszarze strony internetowej, w którym możemy przekazywać informacje o ofertach naszych lub współpracujących z nami Dealerów. Do udostępnienia newslettera potrzebujemy podania przez Państwa adresu e-mail. Dalsze dane nie są pobierane bądź są pobierane tylko na podstawie odrębnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera za pośrednictwem naszego adres e-mail wskazanego w punkcie B powyżej.  

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi Państwa zgoda. Rezygnacja z otrzymywania newslettera będzie traktowana jako cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

D. POSIADANIE KONTA W SERWISIE

Jeśli utworzysz konto w Serwisie, zostaniesz poproszony o podanie podstawowych informacji w celu utworzenia i obsługi konta. Obowiązkowe dane osobowe obejmują adres e-mail,  imię, nazwisko i hasło. Celem jest utworzenie konta i udostępnienie go użytkownikowi. Nie możemy utworzyć konta i udostępnić go, jeśli nie dostarczysz nam obowiązkowych informacji.

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi umowa świadczenia usług elektronicznych na prowadzenie konta, zawarta z Administratorem w momencie założenia konta i zaakceptowania regulaminu Serwisu.

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi umowa świadczenia usług elektronicznych na prowadzenie konta, zawarta z Administratorem w momencie założenia konta i zaakceptowania regulaminu Serwisu. Możesz również przekazać nam dodatkowe dane inne niż te, wskazane jako obowiązkowe. Takie dodatkowe dane mogą obejmować np. Twoje opinie, którymi dzielisz się w Serwisie, dzięki czemu możesz zyskać na wiarygodności oraz inne dane demograficzne lub informacje o Twoich zainteresowaniach i preferencjach. 

Ponadto, jeśli przesyłasz dane osobowe dotyczące innych osób, gwarantujesz, że poinformowałeś inne osoby o przekazaniu i uzyskałeś wcześniejszą zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając ze swojego konta w naszym serwisie, możesz podać nam także inne, opcjonalne dane osobowe np. poprzez umieszczenie swojego zdjęcia bądź grafiki, które mogą przedstawiać Twój wizerunek (awatar), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie takich danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Sam decydujesz, czy przekażesz nam takie dodatkowe dane, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich kontrolę, poprawność lub prawdziwość. Na koncie w Serwisie możesz zarządzać swoimi informacjami i dostarczyć nam informacji o sobie, co pomoże nam ulepszyć nasze usługi i oferty. Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej w tej sekcji jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzieliłeś podczas tworzenia konta.

Możesz zarządzać swoim kontem, logując się na konto. Możesz usuwając wskazane zgody lub dane, których nie masz możliwości usunąć samodzielnie kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego adres e-mail wskazanego w punkcie B powyżej.

 

E. WYSYŁANIE ZAPYTAŃ DO DEALERÓW LUB DORADCÓW ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA „SKONTAKTUJ SIĘ” NA STRONIE POZNAJDEALERA.PL

Po wypełnieniu formularza przez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail oraz uzupełnienie tematu rozmowy, treści wiadomości (zapytania), preferowanych godzin kontaktu oraz potwierdzenia wysłania przez kliknięcie „Wyślij wiadomość”, Administrator przekazuje Twoją wiadomość do wybranego Dealera lub Doradcy. Moment, w którym Administrator przekaże formularz wraz z danymi osobowymi do Dealera lub Doradcy, oznaczony jest stosownym komunikatem e-mail. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były przekazane Dealerowi lub Doradcy, powinieneś zrezygnować z usługi „Skontaktuj się”.

Od momentu udostępnienia danych przez Administratora do Dealera lub Doradcy, wybrany Dealer staje się administratorem tych danych osobowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.

Administrator nie jest stroną żadnej umowy zawartej pomiędzy Tobą a Dealerem, ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Administratora informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej w tej sekcji jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzieliłeś podczas wypełniania formularza na udostępnienie swoich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu przez Dealera lub Doradcę. Masz prawo do wycofania jej w każdym momencie bez wpływu dla uprzedniego przetwarzania. W przypadku braku zgody, udzielenie informacji przez wskazanego Dealera lub Doradcę nie będzie możliwe.


 

F. WYSYŁANIE ZAPYTAŃ DO DEALERÓW LUB DORADCÓW ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA „OFERTY WYNAJMU” NA STRONIE POZNAJDEALERA.PL

Po wypełnieniu formularza przez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail i opcjonalnie NIPu firmy i treści wiadomości (zapytania), następnie wybrania Dealera lub Doradcy, do którego ma zostać wysłane zapytanie i potwierdzenia wysłania przez kliknięcie „Wyślij wiadomość”, Administrator przekazuje Twoją wiadomość do wybranego Dealera lub Doradcy lub importera wybranej marki samochodu.  Moment, w którym Administrator przekaże formularz wraz z danymi osobowymi, oznaczony jest stosownym komunikatem e-mail. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były przekazane, powinieneś zrezygnować z usługi „Oferty wynajmu”.

Od momentu udostępnienia danych przez Administratora do Dealera, Doradcy lub importera wybranej marki, dany podmiot staje się administratorem tych danych osobowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.

Administrator nie jest stroną żadnej umowy zawartej pomiędzy Tobą a Dealerem, ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Administratora informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej w tej sekcji jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzieliłeś podczas wypełniania formularza na udostępnienie swoich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu przez Dealera lub Doradcę. Masz prawo do wycofania jej w każdym momencie bez wpływu dla uprzedniego przetwarzania. W przypadku braku zgody, udzielenie informacji przez wskazanego Dealera lub Doradcę nie będzie możliwe.

 

G. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ USTAWOWYCH 

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych, np. wytycznych organów nadzorczych oraz obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego. Za podstawę prawną dla przetwarzania danych służą w tym przypadku odpowiednie uregulowania określone przez prawo w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

H. PRZETWARZANIE DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Po uzyskaniu Twojej zgody, Administrator może rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu przesyłania Ci różnych ofert na wskazany adres e-mail lub prezentowania ich w naszym serwisie.

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych osobowych do własnych celów reklamowych lub marketingowych przez Administratora należy traktować jako uzasadniony interes.

W każdym momencie możesz wycofać każdą zgodę na komunikację marketingową. Wycofanie zgody będzie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie danych. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy wysłać e-mail na adres podany w punkcie B niniejszej Polityki Prywatności lub pismo pocztą tradycyjną na adres Administratora danych osobowych.

 

I. INNE PRZETWARZANIE DANYCH 

Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu innym niż jeden z wyżej wymienionych tylko wówczas, gdy jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub w celu zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego, lub w celu ścigania czynów karalnych, a także w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.  

Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celu niewymienionym powyżej, najpierw poinformujemy Państwa o tym w ramach określonych przepisami prawa.

 

 

JEŻELI JESTEŚ DEALEREM, WSPÓŁPRACUJĄCYM Z ADMINISTRATOREM TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA W CELU:

 

A. WYWOŁANIE STRONY INTERNETOWEJ  

W chwili wywołania naszej strony internetowej nasz system w zautomatyzowany sposób przetwarza dane osobowe z systemu komputerowego twojego komputera, w szczególności następujące dane:

    • informacje dotyczące typu przeglądarki internetowej i używanej wersji 

    • system operacyjny oraz adres IP użytkownika

    • data i godzina dostępu 

    • strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę internetową 

Dane te zapisywane są również w plikach dziennika naszego systemu. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych, które umożliwiają przyporządkowanie danych do użytkownika, ponieważ dane osobowe użytkownika nie są przechowywane. 

Przetwarzanie danych osobowych zapewnia funkcjonalność strony internetowej. 

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi uzasadniony interes Administratora. Jego istotą jest możliwość przedstawienia użytkownikom oferty internetowej i informacji o firmie i usługach Administratora. 

 

B. NAWIĄZANIE KONTAKTU ZA POŚREDNICTWEM ADRESU kontakt@poznajdealera.pl lub admin@poznajdealera.pl

Dane osobowe przetwarzane są w przypadku kontaktu za pośrednictwem adresu kontakt@poznajdealera.pl lub admin@poznajdealera.pl .

W przypadku zapytania za pośrednictwem w/w adresu e-mail, podane w nim informacje używane są do nawiązania kontaktu. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe, które przekazane zostały za pośrednictwem twojej poczty elektronicznej. 

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora, a jego istotą jest nawiązanie kontaktu z użytkownikami strony internetowej.  

 

C. DANE DO NEWSLETTERA 

Dane osobowe przetwarzane są także, jeśli chcą Państwo otrzymywać biuletyn informacyjny oferowany w chronionym obszarze strony internetowej, w którym możemy przekazywać informacje o ofertach naszych lub współpracujących z nami Dealerów. Do udostępnienia newslettera potrzebujemy podania przez Państwa adresu e-mail. Dalsze dane nie są pobierane bądź są pobierane tylko na podstawie odrębnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera za pośrednictwem naszego adres e-mail wskazanego w punkcie B powyżej.  

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi Państwa zgoda. Rezygnacja z otrzymywania newslettera będzie traktowana jako cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

D. POSIADANIE KONTA W SERWISIE

Jeśli utworzysz konto w Serwisie, zostaniesz poproszony o podanie podstawowych informacji w celu utworzenia i obsługi konta. Obowiązkowe dane osobowe obejmują NIP, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu i hasło. Celem jest utworzenie konta i udostępnienie go Dealerowi. Nie możemy utworzyć konta i udostępnić go, jeśli nie dostarczysz nam obowiązkowych informacji.

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi umowa świadczenia usług elektronicznych na prowadzenie konta, zawarta z Administratorem w momencie założenia konta i zaakceptowania regulaminu Serwisu. Możesz również przekazać nam dodatkowe dane inne niż te, wskazane jako obowiązkowe. Ponadto, jeśli przesyłasz dane osobowe dotyczące innych osób, gwarantujesz, że poinformowałeś inne osoby o przekazaniu i uzyskałeś wcześniejszą zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając ze swojego konta w naszym serwisie możesz podać nam także inne, opcjonalne dane osobowe np. poprzez umieszczenie swojego zdjęcia bądź grafiki, które mogą przedstawiać Twój wizerunek (awatar), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie takich danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Sam decydujesz, czy przekażesz nam takie dodatkowe dane, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich kontrolę, poprawność lub prawdziwość. Na koncie w Serwisie możesz zarządzać swoimi informacjami i dostarczyć nam informacji o sobie, co pomoże nam ulepszyć nasze usługi i oferty. 

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej w tej sekcji jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzieliłeś podczas tworzenia konta.

Możesz zarządzać swoim kontem, logując się na konto. Możesz usuwając wskazane zgody lub dane, których nie masz możliwości usunąć samodzielnie kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego adres e-mail wskazanego w punkcie B powyżej.

 

E. OTRZYMYWANIE ZAPYTAŃ OD UŻYTKOWNIKÓW SERWISU ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA „SKONTAKTUJ SIĘ” NA STRONIE POZNAJDEALERA.PL

Po wypełnieniu przez Użytkownika Serwisu na stronie www.poznajdealera.pl formularza przez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail oraz uzupełnienie tematu rozmowy, treści wiadomości (zapytania), preferowanych godzin kontaktu oraz potwierdzenia wysłania przez kliknięcie „Wyślij wiadomość”, Administrator przekazuje Ci wiadomości Użytkownika, skierowane przez nich do Ciebie lub do Doradcy, będącego Twoim pracownikiem lub współpracownikiem. Moment, w którym Administrator przekaże Ci wiadomość wraz z danymi osobowymi, oznaczony jest stosownym komunikatem. 

Od momentu udostępnienia danych przez Administratora, stajesz się administratorem tych danych osobowych. Poznajdealera.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie. Jako administrator przekazanych danych, jesteś zobowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków przewidzianych prawem, w tym obowiązku informacyjnego wobec użytkowników Serwisu. Administrator nie jest stroną żadnej umowy zawartej pomiędzy Tobą a Użytkownikiem, ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Administratora informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej w tej sekcji jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzielił Użytkownika podczas wypełniania formularza na udostępnienie swoich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu przez Dealera lub Doradcę. 

 

F. OTRZYMYWANIE ZAPYTAŃ OD UŻYTKOWNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA „OFERTY WYNAJMU” NA STRONIE POZNAJDEALERA.PL

Po wypełnieniu formularza przez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail i opcjonalnie NIPu firmy i treści wiadomości (zapytania) i potwierdzenia wysłania przez kliknięcie „Wyślij wiadomość”, Administrator przekazuje zapytanie do wybranego przez Użytkownika Dealera lub Doradcy lub importera wybranej marki samochodu.  Moment, w którym Administrator przekaże formularz wraz z danymi osobowymi, oznaczony jest stosownym komunikatem e-mail. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były przekazane, powinieneś zrezygnować z usługi „Oferty wynajmu”.

Od momentu udostępnienia danych przez Administratora, Dealer lub importer danej marki staje się administratorem tych danych osobowych. Poznajdealera.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie. Jako administrator przekazanych danych, jesteś zobowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków przewidzianych prawem, w tym obowiązku informacyjnego wobec użytkowników Serwisu. Administrator nie jest stroną żadnej umowy zawartej pomiędzy Tobą a Użytkownikiem, ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Administratora informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej w tej sekcji jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzielił Użytkownika podczas wypełniania formularza na udostępnienie swoich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu przez Dealera lub Doradcę. 

 

G. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ USTAWOWYCH 

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych, np. wytycznych organów nadzorczych oraz obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego. Za podstawę prawną dla przetwarzania danych służą w tym przypadku odpowiednie uregulowania określone przez prawo w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

H. PRZETWARZANIE DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Po uzyskaniu Twojej zgody, Administrator może rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu przesyłania Ci różnych ofert na wskazany adres e-mail lub prezentowania ich w naszym serwisie.

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych osobowych do własnych celów reklamowych lub marketingowych przez Administratora należy traktować jako uzasadniony interes.

W każdym momencie możesz wycofać każdą zgodę na komunikację marketingową. Wycofanie zgody będzie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie danych. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy wysłać e-mail na adres podany w punkcie B niniejszej Polityki Prywatności lub pismo pocztą tradycyjną na adres Administratora danych osobowych.

 

I. INNE PRZETWARZANIE DANYCH 

Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu innym niż jeden z wyżej wymienionych tylko wówczas, gdy jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub w celu zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego, lub w celu ścigania czynów karalnych, a także w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.  

Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celu niewymienionym powyżej, najpierw poinformujemy Państwa o tym w ramach określonych przepisami prawa. 

 

JEŻELI JESTEŚ DORADCĄ, WSPÓŁPRACUJĄCYM Z DEALEREM ORAZ Z ADMINISTRATOREM, TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA W CELU:

 

A. WYWOŁANIE STRONY INTERNETOWEJ  

W chwili wywołania naszej strony internetowej nasz system w zautomatyzowany sposób przetwarza dane osobowe z systemu komputerowego twojego komputera, w szczególności następujące dane:

    • informacje dotyczące typu przeglądarki internetowej i używanej wersji 

    • system operacyjny oraz adres IP użytkownika 

    • data i godzina dostępu 

    • strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę internetową 

Dane te zapisywane są również w plikach dziennika naszego systemu. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych, które umożliwiają przyporządkowanie danych do użytkownika, ponieważ dane osobowe użytkownika nie są przechowywane. 

Przetwarzanie danych osobowych zapewnia funkcjonalność strony internetowej. 

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi uzasadniony interes Administratora. Jego istotą jest możliwość przedstawienia użytkownikom oferty internetowej i informacji o firmie i usługach Administratora. 

 

B. NAWIĄZANIE KONTAKTU ZA POŚREDNICTWEM ADRESU kontakt@poznajdealera.pl lub admin@poznajdealera.pl

Dane osobowe przetwarzane są w przypadku kontaktu za pośrednictwem adresu kontakt@poznajdealera.pl lub admin@poznajdealera.pl .

W przypadku zapytania za pośrednictwem w/w adresu e-mail, podane w nim informacje używane są do nawiązania kontaktu. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe, które przekazane zostały za pośrednictwem twojej poczty elektronicznej. 

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora, a jego istotą jest nawiązanie kontaktu z użytkownikami strony internetowej.  

 

C. DANE DO NEWSLETTERA 

Dane osobowe przetwarzane są także, jeśli chcą Państwo otrzymywać biuletyn informacyjny oferowany w chronionym obszarze strony internetowej, w którym możemy przekazywać informacje o ofertach naszych lub współpracujących z nami Dealerów. Do udostępnienia newslettera potrzebujemy podania przez Państwa adresu e-mail. Dalsze dane nie są pobierane bądź są pobierane tylko na podstawie odrębnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera za pośrednictwem naszego adres e-mail wskazanego w punkcie B powyżej.  

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi Państwa zgoda. Rezygnacja z otrzymywania newslettera będzie traktowana jako cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

D. KONTAKT W CELU ZAPROSZENIA DO ZAŁOŻENIA KONTA W SERWISIE

Jeżeli Twój pracodawca lub Dealer, z którym pracujesz na innej podstawie prawnej, współpracujący z Administratorem, z uwagi na potrzebę realizacji zawartej z Administratorem umowy o współpracy, wskaże Twoje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail, Administrator prześle do Ciebie stosowny komunikat z prośbą o dobrowolne dokończenie rejestracji konta w Serwisie.

Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz stanowiska będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO , tj. prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, którym jest: prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej, zawieranie i wykonywanie umowy z Dealerem oraz monitorowanie realizacji zawartej umowy z Dealerem.

 

E. POSIADANIE KONTA W SERWISIE

Jeśli utworzysz konto w Serwisie, zostaniesz poproszony o podanie podstawowych informacji w celu utworzenia i obsługi konta. Obowiązkowe dane osobowe obejmują adres e-mail, imię, nazwisko, miejsce wykonywanej pracy, stanowisko pracy i hasło. Celem jest utworzenie konta i udostępnienie go Tobie do korzystania. Nie możemy utworzyć konta i udostępnić go, jeśli nie dostarczysz nam obowiązkowych informacji.

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi umowa świadczenia usług elektronicznych na prowadzenie konta, zawarta z Administratorem w momencie założenia konta i zaakceptowania regulaminu Serwisu. Możesz również przekazać nam dodatkowe dane inne niż te, które wyraźnie wskazaliśmy jako obowiązkowe. Ponadto, jeśli przesyłasz dane osobowe dotyczące innych osób, gwarantujesz, że poinformowałeś inne osoby o przekazaniu i uzyskałeś wcześniejszą zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając ze swojego konta w naszym serwisie, możesz podać nam także inne, opcjonalne dane osobowe np. poprzez umieszczenie swojego zdjęcia bądź grafiki, które mogą przedstawiać Twój wizerunek (awatar), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie takich danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Sam decydujesz, czy przekażesz nam takie dodatkowe dane, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich kontrolę, poprawność lub prawdziwość. Na koncie w Serwisie możesz zarządzać swoimi informacjami i dostarczyć nam informacji o sobie, co pomoże nam ulepszyć nasze usługi i oferty. 

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej w tej sekcji jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzieliłeś podczas tworzenia konta.

Możesz zarządzać swoim kontem, logując się na konto. Możesz usuwając wskazane zgody lub dane, których nie masz możliwości usunąć samodzielnie kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego adres e-mail wskazanego w punkcie B powyżej.

 

F. OTRZYMYWANIE ZAPYTAŃ OD UŻYTKOWNIKÓW SERWISU ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA „SKONTAKTUJ SIĘ” NA STRONIE POZNAJDEALERA.PL

Po wypełnieniu przez użytkownika Serwisu na stronie www.poznajdealera.pl formularza przez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail oraz uzupełnienie tematu rozmowy, treści wiadomości (zapytania), preferowanych godzin kontaktu oraz potwierdzenia wysłania przez kliknięcie „Wyślij wiadomość”, Administrator przekazuje Ci wiadomość Użytkownika. Moment, w którym Administrator przekaże Ci dane osobowe, oznaczony jest stosownym komunikatem. 

Od momentu udostępnienia tych danych przez Administratora Tobie jako Doradcy, wybrany Dealer - jako Twój pracodawca lub będący Twoim zleceniodawcą, staje się administratorem tych danych osobowych. Poznajdealera.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.

Administrator nie jest stroną żadnej umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem Serwisu a Dealerem, ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Administratora informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej w tej sekcji jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzielił Użytkownik Serwisu podczas wypełniania formularza na udostępnienie swoich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu przez Doradcę. 

 

G. OTRZYMYWANIE ZAPYTAŃ OD UŻYTKOWNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA „OFERTY WYNAJMU” NA STRONIE POZNAJDEALERA.PL

Po wypełnieniu formularza przez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail i opcjonalnie NIPu firmy i treści wiadomości (zapytania) i potwierdzenia wysłania przez kliknięcie „Wyślij wiadomość”, Administrator przekazuje zapytanie do wybranego przez Użytkownika Dealera lub Doradcy lub importera wybranej marki samochodu.  Moment, w którym Administrator przekaże formularz wraz z danymi osobowymi, oznaczony jest stosownym komunikatem e-mail. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były przekazane, powinieneś zrezygnować z usługi „Oferty wynajmu”.

Od momentu udostępnienia danych przez Administratora, Dealer lub importer danej marki staje się administratorem tych danych osobowych. Poznajdealera.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie. Jako administrator przekazanych danych, jesteś zobowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków przewidzianych prawem, w tym obowiązku informacyjnego wobec użytkowników Serwisu. Administrator nie jest stroną żadnej umowy zawartej pomiędzy Tobą a Użytkownikiem, ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Administratora informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej w tej sekcji jest rozporządzenie RODO art. 6 (1) a) zgoda, której udzielił Użytkownika podczas wypełniania formularza na udostępnienie swoich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu przez Dealera lub Doradcę. 

 

H. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ USTAWOWYCH 

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych, np. wytycznych organów nadzorczych oraz obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego. Za podstawę prawną dla przetwarzania danych służą w tym przypadku odpowiednie uregulowania określone przez prawo w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

I. PRZETWARZANIE DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Po uzyskaniu Twojej zgody, Administrator może rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu przesyłania Ci różnych ofert na wskazany adres e-mail lub prezentowania ich w naszym serwisie.

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych osobowych do własnych celów reklamowych lub marketingowych przez Administratora należy traktować jako uzasadniony interes.

W każdym momencie możesz wycofać każdą zgodę na komunikację marketingową. Wycofanie zgody będzie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie danych. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy wysłać e-mail na adres podany w punkcie B niniejszej Polityki Prywatności lub pismo pocztą tradycyjną na adres Administratora danych osobowych.

 

J. INNE PRZETWARZANIE DANYCH 

Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu innym niż jeden z wyżej wymienionych tylko wówczas, gdy jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub w celu zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego, lub w celu ścigania czynów karalnych, a także w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.  

Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celu niewymienionym powyżej, najpierw poinformujemy Państwa o tym w ramach określonych przepisami prawa. 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora następującym podmiotom:

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Jeśli zaistnieje okoliczność, przez która Administrator będzie zmuszony przekazać dane poza EOG, upewni się, że są one chronione przy użyciu jednego z następujących zabezpieczeń:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA

Na ten moment nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych. Zgody, wyrażone w Serwisie za pomocą checkboxa są zbierane w celu przyszłego wykorzystania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

    a. w razie zawarcia z Użytkownikiem umowy, dane będą przetwarzane przez Administratora co do zasady przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń z nią związanych.

    b. w razie powstania roszczeń, Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku. 

    c. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług lub innych uzasadnionych celów Administratora,

    d. do momentu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda została udzielona. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. 

    e. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki; po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

    f. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

    g. w zakresie zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.

    h. po zamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjne są usuwane.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu prawa gwarantowane przez rozporządzenie RODO, których przesłanki należy sprawdzić w każdym indywidualnym przypadku: 

Ponadto mają Państwo w każdej chwili możliwość odwołania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Prawa te należy wykonać przez przesłanie wiadomości drogą pocztową lub pocztą elektroniczną pod adres admin@poznajdealera.pl. W przypadku zapytania o informacje możemy w razie potrzeby zażądać od Państwa dowodów, które potwierdzą, że są Państwo osobą, za którą się podają. 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od powyższych praw przysługuje Tobie również prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit) f) RODO). Sprzeciw możesz wnieść za pośrednictwem danych podanych w rozdziale „KONTAKT DO ADMINISTRATORA”. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich. Administrator przestrzega ogólnie przyjętych standardów branżowych, w celu zapewnienia prawidłowej ochrony przekazywanych przez Ciebie danych osobowych, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu.

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone w Serwisie, zostają zaszyfrowane w Twoim urządzeniu (komputer, tablet, smartfon) i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Twoje hasła są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo, tzn. nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Hasła podczas ich ustanawiania są weryfikowane i nie ma możliwości ustawienia hasła, które jest: 

W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) oraz obsługiwany w zakresie usługi skrzynek elektronicznych na serwerach operatora: OVH.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skutecznego świadczenia usług przez Administratora.

KONTAKT DO ADMINISTRATORA

Jeśli chciałbyś zadać nam dodatkowe pytania związane z Polityką prywatności, prosimy o kontakt. Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Adres korespondencyjny:
Poznajdealera Sp. z o.o.
al. Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa
e-mail: admin@poznajdealera.pl

Twoja opinia została wysłana do moderatora.

Poznaj cykl życia opinii »